Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

39 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-09-17, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 38/V/2015 z dnia 10 września 2015 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1360Z Steklno - Babinek w m. Steklno.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na modernizację nawierzchni drogi powiatowej Nr 1473Z - ulica Asnyka w m. Gryfino.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1429Z Golice - Stara Rudnica.
 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na likwidację ruchomych składników majątkowych.
 8. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz udzielenie zgody na ujęcie kosztów nauczania indywidualnego w projekcie budżetu na 2016 r.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Gryfińskiego - kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie.
 10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie i w Goszkowie.
 11. Wniosek Geodety Powiatowego w/s udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki oraz podpisanie umowy na świadczenie "Usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania systemu teleinformatycznego EWID 2007".
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn. "Wymiana kotła olejowego w kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu".
 13. Informacja Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu zawierająca zestawienie poniesionych kosztów na dwóch liniach komunikacyjnych.
 14. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy na zadanie pn. "Przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie", której realizacja przekracza rok budżetowy.
 15. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 16. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie dochodów budżetowych jednostki na 2015 r.
 17. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 18. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 21. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 22. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 23. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 24. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 25. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 26. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2015 r.
 27. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów postępowania klauzulowego nałożonych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gryfinie, a także należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym wynikających z postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie.
 28. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wyrażenia zgody na umorzenie w całości należności z tytułu dzierżawy miejsc postojowych na parkingu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
 29. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu obowiązku zapłaty równowartości wyrządzonej szkody nałożonej na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Gryfinie, a także należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym wynikających z postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.
 30. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 31. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-09-15 14:53:34
data ostatniej aktualizacji: 2015-09-15 14:53:34

Strona odwiedzona 361 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.