Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

44 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-10-22, godz.10:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 43/V/2015 z dnia 15 października 2015 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2015 r.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 2 do umowy sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego w spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniami inwestycyjnymi Kupującego oraz oświadczenia w sprawie rozliczenia wykonania umowy inwestycyjnej na lata 2012-2014 przez "Dom Lekarski" S.A.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s akceptacji projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Spółka z o.o. oraz upoważnienia Członków Zarządu Powiatu do reprezentowania i podejmowania uchwał, podpisywania umów i oświadczeń na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Spółka z o.o.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu dot. linii Czarnówko-Pacholęta-Marwice-Gryfino.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia na rok 2016 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 10. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Biznesowy VPN na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy na modernizację nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1357Z Daleszewo-Chlebowo, dł. 100 mb.
 12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 17. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-10-21 14:12:55
data ostatniej aktualizacji: 2015-10-21 14:12:55

Strona odwiedzona 323 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.