Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

45 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-10-29, godz.08:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 44/V/2015 z dnia 22 października 2015 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr II/14/2014 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Powiatu Gryfińskiego.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy wydawniczej na druk oraz dostawę albumu pt. "Pokolenia".
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy ze Stowarzyszeniem Klub Motorowy Chojna o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy na wykonanie "Modernizacji chodników na ulicach powiatowych - B. Chrobrego oraz T. Kościuszki w Cedyni" poprzez ułożenie chodnika dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy na opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowiska na lata 2019-20120 oraz Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014 r.
 11. Wniosek Geodety Powiatowego w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla działki położonej w obrębie Osinów Dolny, Gmina Cedynia.
 12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 13. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia limitu dziennych wydatków opłacanych kartą płatniczą.
 17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2015 r.
 20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 21. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r. lub 2016 r.
 22. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 23. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 24. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 27. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu uprawnionego.
 28. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. przyjęcia sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 r.
 29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-10-28 10:57:36
data ostatniej aktualizacji: 2015-10-28 10:57:36

Strona odwiedzona 232 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.