Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

46 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-11-05, godz.09:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 45/V/2015 z dnia 29 października 2015 r.
 4. Opinia Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych do wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w sprawie awarii kotła.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2016.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2016 r.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na pięć zadań": zadanie Nr I - gmina: Stare Czarnowo, zadanie Nr II - miasto i gmina Gryfino, zadanie Nr III- gminy: Banie i Widuchowa, zadanie Nr IV - gminy: Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie Nr V - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Cedynia w sprawie wspólnej realizacji w 2015 r. robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia oraz zmiany planu finansowego Wydziału "ZD".
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym 2014/2015.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. - Wydziału "OŚ".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych na 2015 r. - w części dotyczącej dochodów otrzymywanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska jak i wydatków przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 13. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-11-04 09:59:11
data ostatniej aktualizacji: 2015-11-04 09:59:11

Strona odwiedzona 180 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.