Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

48 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-11-19, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 47/V/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2020.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s rozpatrzenia skargi dotyczącej Starosty Gryfińskiego.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia przez Powiat Gryfiński zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zlecaniu zakładom opieki zdrowotnej przeprowadzania badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2015r.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania własnego powiatu, polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
 9. Wniosek Geodety Powiatowego w/s zawarcia umowy powierzenia danych osobowych z Głównym Geodetą Kraju.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podpisania Aneksu do umowy w/s współfinansowania przez powiat realizacji filmu dokumentalnego "Art. Location".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania aneksu do umowy zawartej z firmą PROMIT na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi Nr 1368Z ul. Jaśminowa w Żórawkach wraz z kanalizacja deszczową.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia drogi powiatowej nr 1361Z relacji Daleszewo-Czepino.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku Wykonawcy części niekwalifikowanej na: "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu pn. "Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju" na przedłużenie umowy nr 3/S/2015 z dnia 03.06.2015 r.
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych: Żabnica, Czepino, nr 1 miasta Gryfino, Międzyodrze.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. - Wydziału "OR".
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. - Wydziału "ZD".
 19. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 21. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 22. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 23. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 24. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych jednostki na 2015 r.
 25. Informacja Skarbnika Powiatu w/s okresowej kontroli prawidłowości w sporządzaniu sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego.
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-11-18 14:27:12
data ostatniej aktualizacji: 2015-11-18 14:27:12

Strona odwiedzona 165 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.