Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

49 posiedzenie Zarządu Powiatu

2015-11-26, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 48/V/2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s kontroli szkół niepublicznych dotowanych przez Powiat Gryfiński w roku 2015.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu do umowy o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania zawodów dla dzieci w karate i pływaniu pn. "XV Laguna Cup".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie składników majątku ruchomego.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2016 r.
 10. Wniosek uzupełniający Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku Wykonawcy części niekwalifikowanej na: "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu pn. "Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju" na przedłużenie umowy nr 3/S/2015 z dnia 03.06.2015 r. i zwiększenia wynagrodzenia w części - "Rewitalizacja Parku".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy partnerskiej w celu realizacji zadania pn. "DOM z SERCEM w Trzcińsku Zdroju - Restauracja historycznego obiektu zabytkowego", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, poddziałanie 5.2.2 - zachowanie dziedzictwa kulturowego, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości.
 14. Wniosek Geodety Powiatowego w/s udzielenia zamówienia publicznego obejmującego przekształcenie istniejącej bazy GESUT, utworzenie bazy BDOT500 oraz uzupełnienie bazy EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami na terenie Miasta i Gminy Moryń.
 15. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 17. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 18. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2015 r.
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2015 r.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r. - Wydziału "OR".
 22. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 r.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2015 rok oraz zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 22/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05 lutego 2015 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok.
 26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2015-11-25 11:55:21
data ostatniej aktualizacji: 2015-11-25 11:55:21

Strona odwiedzona 177 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.