Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

54 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-01-07, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 53/V/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie za 2015 r.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli za 2015 r.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Gryfinie na 2016 r.
 9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. rozpatrzenia projektu Aneksu do umowy z dnia 21 grudnia 2012 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem "Pod Dębami" na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy nr 4/ZD/2015 z dnia 12 marca 2015 r. zawartej z Zakładem Usług Technicznych KOMPLET INWEST Tomasz Granops, na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej relacji Szczecin - Binowo.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zawiadomienia o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg powiatowych, z jednoczesnym zaliczeniem tych odcinków do kategorii dróg gminnych.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn. "Wymiana kotła c.o. w SOSW w Chojnie".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku złożonego przez Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie dot. zatwierdzenia kosztów przeprowadzenia prac polegających na dostosowaniu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie do wymogów ppoż. oraz utworzenie zadania pn. "Dostosowanie do wymogów p.poż budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Trzcińsku Zdroju".
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s zwiększenia dochodu powiatu i wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału "KM".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału "ZD".
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2016 (po wprowadzeniu zmian).
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039 (po wprowadzeniu zmian).
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-01-05 14:47:52
data ostatniej aktualizacji: 2016-01-05 14:47:52

Strona odwiedzona 280 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.