Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

56 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-01-21, godz.10:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 55/V/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania Ogólnopolskiego Turnieju Ligii Mistrzów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku Wykonawcy o obniżenie kar umownych za opóźnienie w wykonaniu umowy na roboty budowlane pn. "Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju" - I część zamówienia - rewitalizacja parku wokół Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim na lata 2016-2022.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gryfińskim w latach 2016-2020.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016 - 2022".
 10. Uzupełniony wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wniosku szpitala dot. obniżenia czynszu dzierżawnego w związku z dokonanymi zakupami materiałów na prace remontowe poczynione na majątek Powiatu Gryfińskiego przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu gryfińskiego obowiązujących w roku 2016.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2016 rok.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-01-20 11:54:02
data ostatniej aktualizacji: 2016-01-20 11:54:02

Strona odwiedzona 244 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.