Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

60 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-02-18, godz.09:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 59/V/2016 z dnia 11 lutego 2016 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej gminie Banie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług polegających na sporządzeniu przez biegłego skarbowego wyceny pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług polegających na odbieraniu i demontowaniu pojazdów kompletnych i niekompletnych przeznaczonych przez zamawiającego do likwidacji oraz wydawania zaświadczeń zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia oferty na "Wykonanie dokumentacji na modernizację instalacji p.poż" w celu zabezpieczenia wymaganego ciśnienia w hydrantach p.poż. w budynkach szkoły i internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie na podstawie protokołów z badania wewnętrznych sieci wodociągowych p.poż.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku o odroczenie spłaty rat ustalonych porozumieniem z dnia 24 lutego 2015 r.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. akceptacji projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Spółka z o.o. oraz upoważnienia Członka Zarządu Powiatu do reprezentowania i podejmowania uchwał na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
 10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania porozumienia z dnia 3 lutego 2016 r. między Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin w/s określenia zasad pokrywania przez Powiat Gryfiński kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie, niebędącego mieszkańcem Miasta Szczecin.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji Stypendialnej oraz podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przyjęcia protokołu z kontroli problemowej przeprowadzonej w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Gryfinie.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "OR".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "OR".
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-02-16 14:56:33
data ostatniej aktualizacji: 2016-02-16 14:56:33

Strona odwiedzona 270 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.