Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

64 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-03-17, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 63/V/2016 z dnia 10 marca 2016 r.
 4. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania naprawy sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej nr 1478Z - ulica Krasińskiego w Gryfinie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozpatrzenia wniosku Pracowni Projektowej PROMIT Robert Mituta w/s zmian warunków umowy dotyczącej wykonania dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Jaśminowej w Żórawkach.
 8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie wykonania montażu instalacji oddymiania w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Fundacji Wspierania Kultury "Noc Poetów" w/s dofinansowania wydania publikacji pt. "Siekierki - poemat o forsowaniu Odry".
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia koncepcji projektu pn. "Tworzenie modelu współpracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie poprzez aktywny udział pracodawców w kształceniu uczniów" i przystąpienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie do partnerskiego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia koncepcji projektu pn. "Twoje kompetencje - Twoja przyszłość" i wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa VIII Edukacja, działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2016 roku.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie oraz zakupu niezbędnych dla jej potrzeb towarów i usług.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2016 r.
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia w planie finansowym jednostki na 2016 r.
 16. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym jednostki, jako dysponenta środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok.
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039.
 21. Spotkanie z współudziałowcem Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o. i dyrekcją Szpitala.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-03-16 09:19:03
data ostatniej aktualizacji: 2016-03-16 09:19:03

Strona odwiedzona 305 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.