Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

65 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-03-24, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 64/V/2016 z dnia 17 marca 2016 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2016/2017, z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń".
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Moryń w/s udzielenia przez Gminę dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XV/98/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie gryfińskim na lata 2016-2022".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na "Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku warsztatów szkolnych przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na Zakład Aktywizacji Zawodowej przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie w/s rozwiązania umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej Gminie Mieszkowice.
 11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków jednostki na 2016 r.
 12. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie wydatków jednostki na 2016 r.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 172/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 14. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 r.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-03-23 10:13:41
data ostatniej aktualizacji: 2016-03-23 10:13:41

Strona odwiedzona 276 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.