Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

68 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-04-14, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 67/V/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2016 r.
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1/2016 do umowy z dnia 04.01.2016 r. w sprawie finansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gryfinie.
 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 1/2016 do umowy z dnia 15.10.2004 r. w sprawie finansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
 7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie oraz umowy pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie w sprawie dofinansowania 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Trzcińsko-Zdrój dot. wspólnej przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1407Z Cieplikowo-Tchórzno, w miejscowości Góralice.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie art.39 - przetarg nieograniczony, na zadanie pn.: "Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania pn.: "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w latach 2016/2017 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podjęcia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału "EK".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
 14. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na nadanie imienia i przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, ul. Łużycka 91.
 15. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie rzeczowych składników wyposażenia.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału "OŚ".
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 169/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2016 rok.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-04-13 10:03:37
data ostatniej aktualizacji: 2016-04-13 10:03:37

Strona odwiedzona 277 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.