Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

71 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-05-12, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 70/V/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2015.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zawarcia umowy na wykonanie instalacji oddymiania wg dostarczonego projektu w Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumienia z Gminą Mieszkowice w/s powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Mieszkowice.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z Gminą Gryfino w/s użyczenia koszy ulicznych.
 9. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego, użytkowanych przez jednostkę.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne dla uczennicy klasy III Gimnazjum.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o wsparcie finansowe obchodów Dnia Strażaka.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na zawarcie z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie umowy o współpracy promocyjnej.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. dofinansowania I Festiwalu Papieskiego im. Jana Pawła II "Totus Tuus".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Gryfińskie Ligi Amatorskie o wsparcie rzeczowe zakończenia rozgrywek XXII edycji GALKO.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia sprawy dotyczącej korzystania ze służebności gruntowej dojścia i dojazdu.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2016 r.
 21. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia w planie finansowym dochodów budżetowych jednostki na 2016 r.
 22. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym dochodów jednostki na 2016 r.
 23. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia w planie finansowym dochodów budżetowych jednostki na 2016 r.
 24. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 25. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s przesunięcia w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 26. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 27. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację projektu pt. "Europejskie staże".
 28. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału "ZD".
 29. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 30. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 31. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału "ZK".
 32. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 33. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok.
 34. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039.
 35. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia łącznego sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2015 r.
 36. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-05-11 09:10:58
data ostatniej aktualizacji: 2016-05-11 09:10:58

Strona odwiedzona 264 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.