Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

75 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-06-09, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 74/V/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r.
 4. Wniosek Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego dot. zapoznania się z Raportem z przeprowadzonej kontroli przez wspólnika (Powiat Gryfiński), w zakresie kosztów administracyjnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Gryfinie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. zapoznania się z zawiadomieniem o Zwyczajnym Zgromadzenia Wspólników "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Sp. z o.o. oraz upoważnienia członka Zarządu Powiatu do reprezentowania i głosowania w imieniu wspólnika Powiat Gryfiński na niniejszym Zgromadzeniu.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia "Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2016-2020" oraz Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gryfińskiego za lata 2009-2014".
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Konserwacja stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16 d".
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zakupu materiałów promocyjnych.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wsparcia organizacji XI Spotkania Śpiewających Przyjaciół.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego - mały grant.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. "Wyznaczenie i oznakowanie szlaków turystycznych wokół jeziora Leśnego w powiecie gryfińskim.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie zakupu znaków drogowych dla potrzeb oznakowania pionowego dróg powiatowych.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Stare Czarnowo w sprawie wspólnej budowy chodnika w ciągu ulicy Szczecińskiej w miejscowości Stare Czarnowo.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Moryń w sprawie wspólnej realizacji w 2016 roku robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Moryń.
 16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy w sprawie dofinansowania budowy windy w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie.
 17. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. rozpatrzenia kolejnego projektu Aneksu do umowy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej zaproponowanego przez Stowarzyszenie "Pod Dębami".
 18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy w sprawie finansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie.
 19. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym Powiatu Gryfińskiego na 2016 r.
 20. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 21. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "ZD".
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 r.
 24. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. zapoznania się z informacją w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego i kierowników powiatowych jednostek budżetowych (KP PSP i PINB).
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok.
 27. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039.
 28. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok.
 29. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2015 rok.
 30. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-06-08 12:08:09
data ostatniej aktualizacji: 2016-06-08 12:08:09

Strona odwiedzona 268 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.