Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

76 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-06-16, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 75/V/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na zawarcie umów dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na zawarcie umów dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania umowy na udzielenie dodatkowej kwoty dotacji podmiotowej dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyznania nagrody.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego - mały grant złożonej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Gądno.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s w sprawie określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zadanie pn.: "Modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Chojna i Mieszkowice".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do umowy na opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Jaśminowej w Żórawkach.
 12. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zawarcia porozumienia z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w/s "Przebudowy kolidującego odcinka przyłącza ciepłowniczego na działce 77/5, obręb Gryfino.
 13. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zawarcia umowy cesji uprawnień z tytułu nienależytego wykonania, nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek umowy na wykonanie robót budowlanych pn. "Restauracja historycznego obiektu zabytkowego w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju"- I część zamówienia (Rewitalizacja parku wokół DPS w Trzcińsku Zdroju) zawartej z GIARDINO Beata Cabaj.
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku internatu w SOSW w Chojnie - remont dachu".
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino.
 16. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Gryfińskiego nieruchomości drogowej stanowiącej własność Gminy Gryfino.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "KM".
 19. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2016 r.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-06-14 14:36:58
data ostatniej aktualizacji: 2016-06-14 14:36:58

Strona odwiedzona 179 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.