Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

79 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-07-07, godz.12:10

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 78/V/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na zagospodarowanie zbędnych składników majątku ruchomego użytkowanych przez Starostowo Powiatowe w Gryfinie.
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia oferty na "Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie".
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania umowy z Gminą Cedynia w sprawie wspólnej realizacji w 2016 r. robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1386Z Nawodna -Bielinek w m. Piasek.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na trenie gminy Mieszkowice".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy z firmą projektową na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu na rzece Rurzyca wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1525Z.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania umowy z firmą projektową na opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1361Z Daleszewo - Czepino w m. Żabnica, o nawierzchni brukowcowej długości około 600mb.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przystąpienia do Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - "Bezpieczna+".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Gryfino prowadzenia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 16. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-07-06 07:59:10
data ostatniej aktualizacji: 2016-07-06 07:59:10

Strona odwiedzona 218 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.