Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

85 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-08-25, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 84/V/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia sprawozdania z okresowej realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 5. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami".
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami w 2016 r.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. wyrażenia zgody na przeniesienie wierzytelności z tytułu umowy na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa mostu na rzece Tywa wraz z dojazdami w m. Szczawno".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia wyboru i podpisania mowy na modernizację odcinka drogi powiatowej Trzcińsko-Zdrój - Drzesz.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie obchodów 77. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie wyjazdu na warsztaty teatralne w Berlinie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na sfinansowanie kosztów transportu na Dożynki Archidiecezjalne w Pyrzycach.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wyrażenia zgody na utworzenie w Specjalnym Ośrodki Szkolno-Wychowawczym w Chojnie oddziału I-III szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie na rok szkolny 2016/2017.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału "EK".
 16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 17. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 18. Wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 19. Wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s dokonania zmian w planie klasyfikacji dochodów budżetowych jednostki na 2016 r.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 22. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2016 r.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-08-24 12:09:08
data ostatniej aktualizacji: 2016-08-24 12:09:08

Strona odwiedzona 161 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.