Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

89 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-09-22, godz.08:15

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 88/V/2016 z dnia 14 września 2016 r.
 4. Wniosek s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu w/s wyrażenia zgody na kasację środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych jednostki.
 5. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s wyrażenia zgody na likwidację składników majątku ruchomego użytkowanych przez jednostkę.
 6. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy pn.: "Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami".
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - mały grant.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wyrażenia zgody na dofinansowanie 2. Festiwalu "Cedynia na okrągło".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 12. Wniosek Podinspektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie dot. dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.
 13. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy o zlecenie realizacji zadania publicznego.
 14. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. wytycznych do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 r.
 15. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 20. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie realizacji wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-09-20 15:21:41
data ostatniej aktualizacji: 2016-09-20 15:21:41

Strona odwiedzona 165 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.