Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

91 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-10-06, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 90/V/2016 z dnia 29 września 2016 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Widuchowej w sprawie dofinansowania Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyznania nagród Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdów wymienionych w protokołach Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
 7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania porozumień między Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin w/s przyjęcia dzieci do rodziny zastępczej oraz warunków ich pobytu, wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie w tej rodzinie.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na "Przebudowę ogrodzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia "Dom z Sercem" prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju w sprawie złożenia wniosku aplikacyjnego pn. "Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju przy ul. Aleja Róż 1" o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Poprawa jakości powietrza".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału "RI".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału "RI".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału "ZD".
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s odwołania od uzasadnienia do uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr CCLV.444.2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za pierwsze półrocze 2016 r.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-10-05 09:19:39
data ostatniej aktualizacji: 2016-10-05 09:19:39

Strona odwiedzona 285 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.