Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

92 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-10-13, godz.08:15

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 91/V/2016 z dnia 6 października 2016 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Gryfino.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyboru formy przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Gryfino.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie przekazania na rzecz Gminy Gryfino części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny wywoławczej w V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego położonej w obrębie 5 miasta Gryfino.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. zatwierdzenia wyboru oferty i podpisania umowy na przebudowę chodnika w ciągu ulicy Chrobrego w Cedyni.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na wykonanie robót drogowych w ciągu dróg powiatowych w miejscowościach Binowo i Piasek.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gryfińskiego.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia listy stypendystów Stypendium Rady Powiatu Gryfińskiego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Założenie baz BDOT500 oraz uzupełnienie baz EGiB o obiekty budowlane trwale związane z budynkami".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na opracowanie audytów energetycznych: budynku internatu SOSW w Chojnie oraz budynku przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie.
 16. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na podpisanie ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie przerwy letniej na trasie Moryń - Cedynia - Chojna.
 17. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy z Kancelarią Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Sp. Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów ze Szczecina na "Przeprowadzenie procedury wyłonienia operatora na wykonywanie przewozów w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego w trybie o koncesji na roboty budowalne lub usługi" i podpisanie porozumienia w tym zakresie.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału "EK".
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału "EK".
 20. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 21. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 22. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2016 r.
 23. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 25. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok.
 26. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XIV/97/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2016-2039.
 27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-10-12 09:11:51
data ostatniej aktualizacji: 2016-10-12 09:11:51

Strona odwiedzona 196 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.