Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

93 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-10-20, godz.08:15

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 92/V/2016 z dnia 13 października 2016 r.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania porozumień między Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin w/s przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu, wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w tej rodzinie.
 5. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s podpisania umowy wydawniczej na druk oraz dostawę albumu pt. "Zasmakuj w Powiecie Gryfińskim".
 6. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania 40-lecia Kapeli Ludowej "BORZYMIANKI".
 7. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania organizacji Mistrzostw Okręgu Szczecińskiego PZM w Motocrossie.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia na rok 2017 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s rozłożenie na raty kosztów postępowania sądowego i klauzulowego.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2017.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w 2017 r.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawek minimalnych dotyczących wydzierżawiania i wynajmowania lokali, nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku wykonawcy robót o wcześniejszą zapłatę faktury za zrealizowanie zadania "Modernizacja sali gastronomicznej w ZSP nr 2 w Gryfinie".
 14. Realizacja planu finansowego spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. oraz możliwość wykonania założeń przedmiotowego planu w roku bieżącym - spotkanie z Prezesem Zarządu "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o.
 15. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 16. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r.
 17. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 18. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 19. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 20. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s zmian w planie wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 21. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s dokonania regulacji wynagrodzeń zasadniczych pracowników CPOW oraz uwzględnienie niniejszej regulacji w planie finansowym na 2017 r.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-10-19 11:46:41
data ostatniej aktualizacji: 2016-10-19 11:46:41

Strona odwiedzona 229 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.