Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

98 posiedzenie Zarządu Powiatu

2016-11-24, godz.10:20

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: Nr 96/V/2016 z dnia 10 listopada , Nr 97/V/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy o zlecenie realizacji zadania publicznego.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zatwierdzenia protokołu z przeprowadzonej oceny składników majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego dzierżawionych przez Spółkę "Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie zlecenia na wykonanie robót drogowych w ciągu drogi powiatowej nr 1399Z Moryń - Orzechów.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania aneksu do umowy zawartej ze Spółką KOWAL Sp. z o.o., z/s w Szczecinie., w sprawie wykonania robót dodatkowych, które wystąpiły podczas realizacji zadania pn.: "Przebudowa mostu na rzece Tywa wraz z dojazdami w m. Szczawno".
 8. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy, której realizacja przekracza rok budżetowy, z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przygotowanie i dostarczanie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców DPS" w 2017 r.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn. "Remont dachu internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn. "Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju".
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany w projekcie "Polsko-niemiecki tandemowy kurs językowy dla branży turystycznej i pracowników odpowiedzialnych za rozwój turystyki".
 14. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w/s zaopiniowania projektu przebudowy drogi gminnej w związku ze zmianą sposobu podziału działki w obrębie Wełtyń, gmina Gryfino.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2017.
 16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 17. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2016 r.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany planu finansowego jednostki na 2016 r.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 r. - Wydziału "ZD".
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2016 rok oraz zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 167/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2016-11-22 15:18:26
data ostatniej aktualizacji: 2016-11-22 15:18:26

Strona odwiedzona 236 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.