Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

107 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-01-26, godz.09:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 106/V/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na wykonywanie usług utrzymania czystości, koszenia terenów zielonych oraz opróżniania koszy ulicznych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na wykonanie wycinki i podcinki drzew, wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania propozycji zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic: Parkowej, Wiosennej w Trzcińsku - Zdroju.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na przygotowanie do sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo, Gmina Stare Czarnowo, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia planu zamówień publicznych dotyczącego postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na rok 2017.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia koncepcji projektu pn. "Mury obronne zabezpieczenie i odbudowa odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul. Szkolną oraz Basztową w Chojnie".
 10. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zatwierdzenia koncepcji projektu pt. "Europejska jakość w szkoleniu zawodowym" w ramach programu Erasmus+, KA 1, mobilność osób uczących się i kadry w ramach VET z Kartą jakości mobilności.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na organizację nauczania indywidualnego dla ucznia klasy II liceum ogólnokształcącego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przyjęcia koncepcji funkcjonowania sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd Powiatu Gryfińskiego.
 14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 15. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 16. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 17. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r.
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia limitu dziennych wydatków opłacanych kartą płatniczą.
 21. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok.
 23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-01-25 11:53:20
data ostatniej aktualizacji: 2017-01-25 11:53:20

Strona odwiedzona 156 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.