Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

109 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-02-09, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 108/V/2017 z dnia 2 lutego 2017 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na konserwację dźwigu osobowego zamontowanego w budynku Powiatu Gryfińskiego w Chojnie przy ul. Dworcowej 1.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s przyjęcia treści i podpisania aneksu nr 9 do umowy dzierżawy z dnia 06 kwietnia 2012 r., zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim a "Szpitalem Powiatowym w Gryfinie" Sp. z o.o.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na dostawę energii elektrycznej do budynku Powiatu Gryfińskiego przy ul. Sprzymierzonych 5a w Gryfinie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze powiatu gryfińskiego.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński".
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na organizację nauczania indywidualnego dla uczennic klasy czwartej technikum żywienia i usług gastronomicznych.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zawarcia aneksu nr 2 do umowy pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania adaptacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi Gryfino - Linie w zakresie dotyczącym budowy ścieżki rowerowej, na odcinku od ul. Pogodnej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1367Z Szczawno-Bartkowo.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie opracowania materiałów przetargowych dla potrzeb wykonania inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie", realizowanej w ramach "Programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".
 16. Wniosek Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 17. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 18. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s dokonania zmian w planie finansowym Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
 19. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-02-07 13:15:01
data ostatniej aktualizacji: 2017-02-07 13:15:01

Strona odwiedzona 223 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.