Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

110 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-02-16, godz.08:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 109/V/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki i podpisania umowy na "Dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn.: ."Wymiana kotła c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie".
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie z użytkowania.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2017 roku, z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowice".
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 13/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uchylenia uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 15/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania organizacji 11 Gryfińskiego Festiwalu Miejsc i Podróży "Włóczykij".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania organizacji Dnia Seniora.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia stanowiska dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania umowy z Gminą Moryń w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie.
 16. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2017 r.
 17. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-02-15 10:54:32
data ostatniej aktualizacji: 2017-02-15 10:54:32

Strona odwiedzona 215 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.