Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

111 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-02-23, godz.09:30

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 110/V/2017 z dnia 16 lutego 2017 r.
 4. Wniosek Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s umorzenia należności z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2016.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie za rok 2016.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania Porozumienia z Gminą Gryfino w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego dla inwestycji realizowanych ze środków RPO.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia koncepcji projektu pn. "Zakup wyposażenia sportowego dla szkół będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Gryfińskiego".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zawarcia aneksu nr 3 do umowy pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych".
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na organizację nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy czwartej technikum ekonomicznego.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.
 14. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału "OR".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału "OR".
 17. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s zmian w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 18. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-02-21 15:34:54
data ostatniej aktualizacji: 2017-02-21 15:34:54

Strona odwiedzona 121 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.