Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

114 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-03-16, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 113/V/2017 z dnia 9 marca 2017 r.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. sprawozdania rocznego Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie i Gryfinie.
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s podpisania aneksu nr 5 do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29.12.2015 r. o zleceniu realizacji zadania publicznego (DPS w Moryniu).
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia zasad udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s nadania statutu Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na przygotowanie do sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem działki 517/1 o pow. 3,09 ha, położonej w obrębie ew. Stare Czarnowo, gmina Stare Czarnowo, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wniosku Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie w zakresie wyrażenia zgody na zamieszkiwanie sióstr zakonnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Moryniu:
  • podpisanie aneksu i umowy najmu;
  • podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawki dotyczącej wynajmowania budynku z przeznaczeniem na cele mieszkalne.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksów do umów najmu zawartych ze Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie, Stowarzyszeniem "Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju oraz Stowarzyszeniem "Pod Dębami" w Dębcach.
 12. Koncepcja funkcjonowania sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd Powiatu Gryfińskiego (przyjęcie i podjęcie uchwały).
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji konkursowych do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia klasy I LO.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe grysami i emulsją asfaltową dróg powiatowych w 2017 roku z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa; zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Moryń i Mieszkowic".
 17. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zmiany w planie dochodów jednostki na 2017 r.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr 296/2016 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji związanej ze szczególnymi zasadami rozliczania podatku od towarów i usług przez Powiat Gryfiński.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok.
 23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-03-14 15:20:25
data ostatniej aktualizacji: 2017-03-14 15:20:25

Strona odwiedzona 158 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.