Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

115 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-03-23, godz.08:40

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 114/V/2017 z dnia 16 marca 2017 r.
 4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania umowy między Powiatem Gryfińskim a Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie oraz umowy między Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie w sprawie dofinansowania 10% kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 5. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania porozumienia między Powiatem Gryfińskim a Miastem Szczecin w sprawie określenia zasad pokrywania przez Powiat Gryfiński kosztów rehabilitacji uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie, nie będącego mieszkańcem Miasta Szczecin.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji celowej Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Oddział Powiatowy w Gryfinie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia pn. "Położenie wykładziny elastycznej w holu oraz budowa chodnika przy budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s akceptacji protokołu konieczności nr 3 i kosztorysów zamiennych dotyczących inwestycji pn. "Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "RI" w związku z potrzebą przeprowadzenia remontu pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu w Chojnie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w sezonie 2017/2018, z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w/s wyrażenia zgody na zlecenie prac związanych z usuwaniem zanieczyszczeń z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podpisania umów o udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
 14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podpisania umowy promocji Powiatu Gryfińskiego w ramach realizacji projektu "Walory edukacyjno-przyrodnicze Cedyńskiego Parku Krajobrazowego - cykl filmów i bank zdjęć".
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia koncepcji projektu pn. "Struggle Against Violent Extremism" planowanego do realizacji w partnerstwie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia koncepcji projektu pn. "Poszukiwani wykwalifikowani" planowanego do realizacji w partnerstwie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 19. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne w 2017 roku.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie - Wydziału "ZD".
 22. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 24. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 r.
 25. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-03-21 14:44:31
data ostatniej aktualizacji: 2017-03-21 14:44:31

Strona odwiedzona 138 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.