Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

117 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-04-06, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 116/V/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji celowej Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Oddział Powiatowy w Gryfinie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2017-2019 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń".
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzanie Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie art. 39 - przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie".
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia pn. "Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie".
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s uzgodnienia nowego zawodu w Technikum Zawodowym im. Bohaterów Powstania Warszawskiego funkcjonującym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2017/2018.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2017 roku.
 13. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s przyjęcia bilansu z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.
 14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 15. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-04-04 12:30:46
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-04 12:30:46

Strona odwiedzona 120 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.