Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

118 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-04-13, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 117/V/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.
 4. Wniosek Naczelnika Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie, wskazane w protokole nr 3/2017 z dnia 31 marca 2017 r.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w trybie art. 39 - przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. podpisania porozumień z gminami w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miast.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Szczecinie z przeznaczeniem na realizowane w 2017 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze powiatu gryfińskiego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. uzupełnienia do uchwały Zarządu Powiatu Nr 370/2017 w/s ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2017/2018.
 10. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. podpisania umowy o dofinansowanie Projektu "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodnio-pomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna.
 11. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2017 r.
 12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r.
 14. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r.
 15. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie na 2017 r.
 16. Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok.
 20. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-04-11 14:22:38
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-11 14:22:38

Strona odwiedzona 129 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.