Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

119 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-04-20, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 118/V/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2016.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego w protokole z dnia 13 kwietnia 2017 r. Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie "Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób w transporcie autobusowym wykonywanym na terenie powiatu gryfińskiego".
 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniającego uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu gryfińskiego.
 9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie dot. wyrażenia zgody na organizację nauczania indywidualnego w domu dla uczennicy klasy I technikum zawodowego, w zawodzie ekonomista.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne uczennicy klasy I liceum ogólnokształcącego w ZSP.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosków Burmistrza Mieszkowic o wsparcie finansowe 72. rocznicy Forsowania Odry.
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozwiązania umowy o pracę z Panią Marianną Kołodziejską - Nowicką Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zlecenia wykonania opracowania uzupełniającego do dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Jaśminowej w Żórawkach, w zakresie obejmującym budowę odcinka końcowego kanalizacji deszczowej.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na wykonanie studium wykonalności oraz sporządzenia wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, zgodnie z regulaminem naboru i wytycznymi do działania 5.4. "Budowa i przebudowa dróg powiatowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. "Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego, w sezonie 2017/2018 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko-Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń".
 18. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-04-19 09:20:27
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-19 09:20:27

Strona odwiedzona 129 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.