Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

120 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-04-28, godz.10:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 119/V/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej gminie Widuchowa.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
 9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania porozumienia nr 1/410/PCPR/17 pomiędzy powiatem a Miastem Szczecin w/s przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej niezawodowej oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie w tej rodzinie.
 10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania aneksu nr 14 do Umowy nr AS3/000017/16/D z dnia 15 kwietnia 2013 r. w/s realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" oraz zwiększenia planu wydatków jednostki na 2017 rok.
 11. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania aneksu nr 4/2017 do umowy nr PCPR.MB.4060.01.2016 z dnia 04.01.2016 r. pomiędzy powiatem z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie oraz aneksu nr 13/2017 do umowy nr 1/WTZ/2004 z dnia 15.10.2004 r. pomiędzy powiatem a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej".
 13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania pn. "Koszenie traw w pasie drogowym na sieci dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego w latach 2017-2019 z podziałem na 3 zadania: zadanie I - gminy: Gryfino, Stare Czarnowo i Widuchowa, zadanie II - gminy: Banie, Chojna i Trzcińsko Zdrój, zadanie III - gminy: Cedynia, Mieszkowice i Moryń".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania działalności Centrum Kultury w Chojnie - Studia Piosenki.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania działalności teatru Bomba Bomba.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania organizacji imprezy cyklicznej - XII Spotkania Śpiewających Przyjaciół w Bielinku.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie, ul. Dworcowa 3.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s zwiększenia planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału "KM".
 20. Wniosek Skarbnika Powiatu w sprawie podpisania przez Zarząd Powiatu łącznego sprawozdania finansowego za 2016 r.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-04-25 15:04:47
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-25 15:04:47

Strona odwiedzona 134 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.