Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

122 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-05-11, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 121/V/2017 z dnia 4 maja 2017 r.
 4. Wniosek s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Moryniu wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji dot. wyrażenia zgody na kasację środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych (wyposażenia) znajdujących się w jednostce.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s unieważnienia konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017r.
 6. Wniosek Geodety Powiatowego w/s udzielenia zamówienia na wykonanie podziału działki nr 293/9 obręb Godków, gmina Chojna.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy o odprowadzenie ścieków - wód opadowych i roztopowych na terenie gminy Chojna.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy z Gminą Moryń w/s wspólnej realizacji robót drogowych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój Białęgi".
 10. Wniosek Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie o dofinansowanie udziału przedsiębiorców w Targach INKONTAKT w Schwedt.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. organizacji XII Spotkania Śpiewających Przyjaciół w Bielinku.
 12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
 13. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o dofinansowanie obchodów Dnia Strażaka.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia ofert na "Remont klatki schodowej w budynku Powiatu Gryfińskiego przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s akceptacji wniosku użytkownika tj. ZSP w Chojnie dot. wstrzymania zmiany lokalizacji drzwi wejściowych do lokalu w nieruchomości będącej przedmiotem inwestycji pn. "Przebudowa budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru, III piętra oraz budowy windy dla niepełnosprawnych".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu wydatków budżetu na rok 2017 w związku z potrzebą zmiany sposobu finansowania płatności za fakturę dotyczącą budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych w DPS w Moryniu.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 19. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 21. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok.
 22. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-05-10 10:28:32
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-10 10:28:32

Strona odwiedzona 124 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.