Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

123 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-05-18, godz.08:15

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 122/V/2017 z dnia 11 maja 2017 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie Pani Jolanty Majewskiej do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie Pani Bogusławy Florek do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie Pana Edwarda Piotrowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki organizacyjnej powiatu.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s odwołania członka Zarządu Powiatu w Gryfinie.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych placówek specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej na rok szkolny 2017/2018.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania rajdu rowerowego pn. "Odjazdowy Bibliotekarz - na tropie ekologii".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - gmina Cedynia, obręb Orzechów".
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy z Gminą Gryfino w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie".
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy z Gminą Gryfino w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 412523Z, tj. ulic: Staszica, Limanowskiego i Mazurskiej w Gryfinie".
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału "ZD" .
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia "Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju w/s wyrażenia zgody na pokrycie kosztów naprawy urządzenia dźwigowego zainstalowanego przy budynku DPS w Trzcińsku-Zdroju.
 22. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy dzierżawy pomieszczeń w Chojnie z przeznaczeniem na działalność leczniczą prowadzoną przez spółkę "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. oraz ustalenie wysokości czynszu za ich dzierżawę.
 23. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. rozpatrzenia wniosku o utrzymanie obniżonej wysokości rat ustalonych porozumieniem z dnia 24 lutego 2015 r.
 24. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na przekazanie na mienie Gminy Gryfino w drodze darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 25. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2017 r.
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 27. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok.
 28. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039.
 29. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-05-17 11:57:12
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-17 11:57:12

Strona odwiedzona 113 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.