Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

124 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-05-25, godz.10:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 123/V/2017 z dnia 18 maja 2017 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2017 r.
 5. Wniosek p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s wyrażenia opinii do udzielania przez p.o. Dyrektora dalszych pełnomocnictw pod jego nieobecność.
 6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
 7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji dot. wyrażenia zgody na likwidację zużytych składników majątku ruchomego, znajdujących się w jednostce.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dot. wyrażenia zgody na likwidację pojazdów wymienionych w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym w sposób proponowany przez Komisję.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dot. podpisania umowy na świadczenie usług polegających na usuwaniu pojazdów z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz umieszczaniu ich na parkingu strzeżonym wskazanym przez Starostę.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usług przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zaopiniowania arkuszy organizacyjnych zespołów szkół ponadgimnazjalnych.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Sporządzenie cyfrowej kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisów do EGiB oraz wprowadzenie wyników pracy do bazy danych w systemie EWID 2007".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. partycypacji Powiatu Gryfińskiego w kosztach poniesionych na wykonanie służebności oraz wyrażenie zgody na podpisanie aneksu do umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Szczecińskiej w Gryfinie.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dot. wyrażenia zgody na poddzierżawę pomieszczeń w Chojnie, przy ul. Dworcowej 1 przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o. o. na rzecz prowadzącego sprzedaż wyrobów farmaceutycznych (prowadzenie apteki).
 16. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w/s zmiany w harmonogramie wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 17. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r.
 19. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 20. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-05-24 09:59:20
data ostatniej aktualizacji: 2017-05-24 09:59:20

Strona odwiedzona 129 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.