Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

128 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-06-22, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 127/V/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Sporządzenie cyfrowej kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisów do EGiB oraz wprowadzenie wyników pracy do bazy danych w systemie EWID 2007".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn. "Modernizacja instalacji wody p.poż. w budynkach ZSP Nr 2 w Gryfinie".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia koncepcji projektu pn. Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy.
 7. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej".
 8. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego w okresie wakacji na linii Cedynia-Moryń-Chojna.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia terminów przerw w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych w okresie ferii letnich.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. podpisania aneksu do umowy o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój-Białęgi".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na zakup i montaż stalowych barier drogowych na dwóch odcinkach dróg powiatowych, tj. Mętno - Moryń oraz Gądno-Bielin.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s wyrażenia zgody na poddzierżawę pomieszczeń w Chojnie, przy ul. Dworcowej 1 przez "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o..
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany Uchwały nr 414/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia indywidualnej kontroli wspólnika w spółce "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 17. Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 18. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s podpisania skonsolidowanego bilansu Powiatu Gryfińskiego za 2016 r.
 19. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2017 r.
 20. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału "ZD".
 22. Wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 23. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 27. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039.
 28. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-06-21 14:24:55
data ostatniej aktualizacji: 2017-06-21 14:24:55

Strona odwiedzona 127 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.