Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

138 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-09-07, godz.08:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 137/V/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania opracowania dokumentacji instalacji elektryczno-logistycznej dla zadania pn. "Remont i modernizacja pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zmiany nazwy zadania oraz rozpatrzenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla robót budowlanych na terenie DPS Trzcińsko Zdrój stanowiącym obszar podlegający ochronie konserwatorskiej w celu "Zagospodarowania terenu w DPS Trzcińsko - Zdrój wraz z adaptacją części budynku na cele magazynowe".
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia zadania, na które przeznacza się dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w sprawie przesunięcia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami w 2017 r.
 7. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania porozumienia nr 2/410/PCPR/17 między powiatem a Miastem Szczecin w/s przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej niezawodowej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie w tej rodzinie.
 8. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania porozumienia nr 11/2017 między Powiatem Gryfińskim a Powiatem Wałeckim w/s przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej niezawodowej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie w tej rodzinie.
 9. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania porozumienia nr 12/2017 między Powiatem Gryfińskim a Powiatem Wałeckim w/s przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej niezawodowej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie w tej rodzinie.
 10. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Gryfinie z przeznaczeniem na realizowane w 2017 r. prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu gryfińskiego.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków w ramach realizacji "Programu wspierania edukacji uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Gryfiński".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo - Pożarniczych.
 13. Wniosek Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w sprawie zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2017 rok.
 14. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 15. Wniosek p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2017 rok.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału "ZD".
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 18. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok.
 19. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s zmiany uchwały nr XXIV/161/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2017-2039.
 20. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s określenia kierunków polityki budżetowej do opracowania budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2018 rok.
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-09-06 08:57:45
data ostatniej aktualizacji: 2017-09-06 08:57:45

Strona odwiedzona 95 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.