Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

140 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-09-21, godz.11:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 139/V/2017 z dnia 14 września 2017 r.
 4. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. podpisania porozumienia nr 3/410/PCPR/17 między Powiatem Gryfińskim a Powiatem Myśliborskim w/s przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie w tej rodzinie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s podpisania aneksu do umowy nr 24/EK/17 o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s rozpatrzenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s dofinansowania Wojewódzkich Integracyjnych Zawodów Latawcowych Ligi Obrony Kraju.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa chodników oraz zjazdów położonych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Mieszkowice i Cedynia z podziałem na 2 części".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s rozpatrzenia wniosku Wykonawcy o przyspieszenie zapłaty wynagrodzenia w związku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami".
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. akceptacji protokołu konieczności wykonania robót zamiennych podczas inwestycji pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s wyrażenia zgody na przeniesienie środków finansowych oraz rozpatrzenie ofert na zadanie pn. "Remont dachu budynku internatu przy ZSP w Chojnie przy ul. Żółkiewskiego 5".
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa rurociągu melioracji wodnych szczegółowych wraz z obniżeniem i stabilizacją nadmiernie spiętrzonych wód jeziora Orzechów stanowiącego działkę nr 350/2 obr. Orzechów gm. Cedynia.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s zapoznania się z zawiadomieniem dot. zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz dokumentami i projektami uchwał na ww. Zgromadzenie Wspólników "Szpitala Powiatowego w Gryfinie" Sp. z o.o. oraz upoważnienie członka Zarządu Powiatu do reprezentowania i głosowania w imieniu wspólnika tj. Powiatu Gryfińskiego na niniejszym Zgromadzeniu.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s podpisania aneksu do umowy na udzielenie dotacji celowej dla jednostki OSP w Lubiechowe Górnym.
 15. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału "ZD".
 17. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 18. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 19. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zwiększenia planu dochodów jednostki i planu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego na 2017 r.
 20. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. wytycznych do opracowania budżetu na 2018 r.
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 24. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-09-20 10:45:28
data ostatniej aktualizacji: 2017-09-20 10:45:28

Strona odwiedzona 98 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.