Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

141 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-09-28, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 140/V/2017 z dnia 21 września 2017 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji realizowanej ze środków RPO tj. "Przebudowa ul. 1 Maja w Gryfinie".
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy z Gminą Cedynia w sprawie realizacji w 2017 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie Gminy Cedynia.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg powiatowych, poprzez wyłączenie z użytkowania.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. . "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - obręb Piaseczno, gmina Banie".
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zawarcia umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. o przyłączenie do sieci energetycznej budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zlecenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne ucznia klasy IV Szkoły podstawowej.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Zespołu Szkół w Widuchowej w/s dofinansowania Festiwalu Piosenki Angielskiej EYE.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s wyrażenia zgody na dofinansowanie działań Teatru Uhuru - wydanie monografii.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w/s rozpatrzenia wniosku dot. sprzedaży fragmentu nieruchomości drogowej oznaczonej numerem działki 271, położonej w obrębie ewidencyjnym 3, miasta Chojna, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.
 17. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym jednostki na 2017 r.
 18. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 19. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu wydatków jednostki na 2017 r.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału "OŚ".
 21. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 22. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-09-26 14:51:22
data ostatniej aktualizacji: 2017-09-26 14:51:22

Strona odwiedzona 120 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.