Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

142 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-10-05, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 141/V/2017 z dnia 28 września 2017 r.
 4. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na likwidację pojazdu wymienionego w protokole Komisji ds. dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy na wykonanie robót drogowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1399Z Moryń - Orzechów.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017 - 2018.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Niepełnosprawni w pracy - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych" oraz udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji.
 9. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na udzielenie dofinansowania wkładu własnego do zakupu przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gryfinie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia ofert na zadanie pn. "Wymiana kotła c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s rozpatrzenia wniosku Wykonawcy Zakład Usług Budowalnych Łukasz Nazimek z Chojny o wyrażenie zgody na przelew wierzytelności.
 12. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s akceptacji protokołów konieczności nr 2-4 i wykonania robót zamiennych podczas inwestycji pn. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej".
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne uczennicy klasy II LO.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyznania nagrody Starosty Gryfińskiego nauczycielom jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 15. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania kapituły konkursu "Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję Powiatu".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s przyjęcia zadań priorytetowych w sferze pożytku publicznego na 2018 rok oraz ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia koncepcji projektu pn. Polsko-Niemieckie warsztaty techniczne: "Sprytne ręce są sprawniejsze".
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału "ZD".
 20. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację projektu pt. "Struggle Against Violent Extremins" złożonego przez Konya II Men Turcja w ramach programu Erasmus+.
 21. Wniosek p.o. Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 23. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-10-03 14:36:45
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-03 14:36:45

Strona odwiedzona 116 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.