Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

143 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-10-12, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 142/V/2017 z dnia 5 października 2017 r.
 4. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot. przedstawienia opinii w sprawie zwiększenia liczby uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gryfinie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia oferty na zadanie pn. "Remont elewacji budynku sali gimnastycznej SOSW w Chojnie".
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dotyczący:
  • przedłożenia zbiorczego zestawienia wniosków złożonych o udzielenie dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz wniosków zakwalifikowanych do finansowania, spełanijących wymogi formalne wraz z projektem zestawienia rzeczowego przychodów i wydatków na 2018 r.;
  • zatwierdzenia propozycji zadań oraz wysokości dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r.
 7. Wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przekształcenia szkół.
 8. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 9. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 10. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 11. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 13. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału "GN".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału "EK".
 16. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 17. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s powołania komisji doraźnej ds. przeprowadzenia licytacji ustnej na dzierżawę miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.
 18. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s określenia zasad dzierżawy miejsc postojowych na parkingu przy ulicy Pomorskiej w Gryfinie z przeznaczeniem na sprzedaż kwiatów oraz akcesoriów związanych z Dniem Wszystkich Świętych.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami dot. wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Gminą Moryń w sprawie wspólnej przebudowy chodnika w ciągu ul. Wiśniowej w Moryniu.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarzadzania Drogami dot. rozpatrzenia wniosku STRABAG Sp. z o.o. w sprawie zmiany terminu zakończenia umowy realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Gryfinie".
 21. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-10-11 11:03:27
data ostatniej aktualizacji: 2017-10-11 11:03:27

Strona odwiedzona 95 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.