Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

148 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-11-30, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 147/V/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s rozstrzygnięcia ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2018.
 5. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na zakup wyposażenia dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gryfinie w wysokości dopuszczalnych 3% dofinansowania ze środków otrzymanych z PFRON.
 6. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 14/2017 do umowy nr 1/WTZ/2004 z dnia 15 października 2004 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku UKS Morzycko Moryń o udzielenie wsparcia finansowego.
 8. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku UKS KAMIKAZE z Gryfina o udzielenie wsparcia finansowego.
 9. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku Wykonawcy inwestycji pn. "Przebudowa budynku sali gimnastycznej przy ul. Podmurze 4 w SOSW w Chojnie" o przedłużenie terminu wykonania zamówienia.
 10. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. wyboru oferty na zadanie pn. "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Gryfinie o budynek mieszczący izbę przyjęć, blok operacyjny, zespół porodowy, oddział położniczo-neonatologiczny".
 11. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wykonywanie stałych prac porządkowych w pomieszczeniach biurowych oraz na terenach zewnętrznych zielonych i parkingowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 12. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie dot. zajęcia stanowiska w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Łużyckiej w Gryfinie znajdującego się w trwałym zarządzie szkoły.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału "EK".
 14. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału "ZK".
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału "ZK".
 16. Wniosek Kierownika Referatu Informatyki w/s zmiany planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Referatu "I".
 17. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w/s zwiększenia planu finansowego jednostki na 2017 r.
 18. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu wydatków jednostki na 2017 r.
 19. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zmniejszenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu wydatków jednostki na 2017 r.
 20. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków jednostki na 2017 r.
 21. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w/s zmiany harmonogramu wydatków jednostki na 2017 r.
 22. Wniosek Skarbnika Powiatu w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r.
 23. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany harmonogramu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 26. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 27. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-11-29 13:02:37
data ostatniej aktualizacji: 2017-11-29 13:02:37

Strona odwiedzona 97 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.