Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

149 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-12-07, godz.09:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 148/V/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
 4. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie.
 5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju.
 6. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" oraz w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2017 r.
 7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 8 do umowy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zlecenie realizacji zadania publicznego.
 8. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój.
 11. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s ustalenia wysokości ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń.
 12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w/s wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Objezierze, gmina Moryń, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 13. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnych składników majątku ruchomego, użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 14. Wniosek s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Moryniu wraz z opinią Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji dot. wyrażenia zgody na kasację środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych (wyposażenia) znajdujących się w jednostce.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału "OR".
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s podpisania Aneksu do umowy udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s podpisania Aneksu do umowy nr 34/EK/17 z dnia 6 października 2017 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego.
 18. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s wyrażenie zgody na złożenie projektowych fiszek do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania Aneksu do Umowy nr 30/ZD/17 z dnia 28.09.2017 r. zawartej z Gminą Cedynia w sprawie realizacji w 2017 roku robót drogowych na drogach powiatowych na terenie gminy Cedynia.
 20. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania Aneksu do Umowy Nr 24/ZD/17 z dnia 19 lipca 2017 r. zawartej z konsorcjum Kowal Sp. z o.o. - KOWAL Filip Pietrusewicz, na realizację zadania pn.: "Przebudowa mostu w ciągu ul. Mickiewicza w Chojnie, wraz z dojazdami".
 21. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia:
  1. trybu postępowania - przetarg nieograniczony,
  2. wartości szacunkowej,
  3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  4. Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
 22. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mieszkowice na lata 2018-2021".
 23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Banie na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025".
 24. Wniosek Zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu Nr 1/2017 do umowy Nr PIOS.7240.1.2017.SP z dnia 8 czerwca 2017 r. dot. zmiany terminu przesłania dokumentacji rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Cedynia dla Powiatu Gryfińskiego na organizację linii komunikacyjnej w okresie wakacji.
 25. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 26. Wniosek p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w/s zmian w planie finansowym wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 27. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie dot. wprowadzenia do budżetu środków finansowych na realizację "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".
 28. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 29. Wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego w/s zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 r. - Wydziału "GN".
 30. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego oraz zmiany harmonogramu wydatków jednostki na 2017 r.
 31. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2017 r.
 32. Wniosek Skarbnika Powiatu dot. przekroczenia terminu przekazania dochodów własnych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.
 33. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 34. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-12-06 13:16:58
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-06 13:16:58

Strona odwiedzona 153 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.