Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

151 posiedzenie Zarządu Powiatu

2017-12-21, godz.10:00

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 150/V/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.
 4. Wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji w/s wyrażenia zgody na sposób zagospodarowania zbędnego składnika majątku ruchomego, użytkowanego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 5. Wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu w/s wyrażenia zgody na zawieszenie działań zespołu powołanego do przeprowadzenia postępowania w celu usunięcia odpadów z samochodu ciężarowego znajdującego się parkingu strzeżonym w Gardnie.
 6. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. rozpatrzenia wniosku Wykonawcy inwestycji pn. "Remont elewacji budynku sali gimnastycznej SOSW w Chojnie" o przedłużenie terminu wykonania zamówienia.
 7. Wniosek Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki dot. wniosku Domu Pomocy Społecznej w Moryniu o wsparcie finansowe.
 8. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę Nr 383/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Aktywna integracja w powiecie gryfińskim" i udzielenia pełnomocnictwa do jego realizacji.
 9. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie zmieniającej uchwałę Nr 464/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.10.2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.
 10. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie dot.:
  • zwiększenia dofinansowania WTZ w Gryfinie na podstawie protokołu z posiedzenia zespołu oceniającego wniosek w/s zwiększenia liczby uczestników w WTZ w Gryfinie;
  • zatwierdzenia nowego preliminarza kosztów WTZ w Gryfinie na 2017 r.
 11. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s zatwierdzenia nowego preliminarza kosztów WTZ w Goszkowie na 2017 r.
 12. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s podpisania umów na prowadzenie DPS w Dębcach i DPS w Trzcińsku - Zdroju.
 13. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s podpisania aneksu do umowy nr 2/DPS - Trzcińsko-Z/2012 zawartej ze Stowarzyszeniem "Dom z Sercem" w Trzcińsku - Zdroju.
 14. Wniosek p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w/s podpisania aneksu do umowy nr PCPR.MB.0131-01/2015 z dnia 29.12.2015 r. zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie.
 15. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s podpisania umowy dotacyjnej nr 2/R/2017 w sprawie budowy ścieżki rowerowej odc. Gryfino - Trzcińsko-Zdrój.
 16. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot.:
  • zapoznanie się z treścią porozumienia z dnia 22.11.2017 r. w sprawie współfinansowania dokumentacji koncepcyjnej do wykonania zbiorników małej retencji, zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim, Województwem Zachodniopomorskim oraz Gminą Cedynia;
  • podpisanie Aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 22.11.2017 r. w sprawie współfinansowania dokumentacji koncepcyjnej do wykonania zbiorników małej retencji;
  • podpisanie Aneksu nr 1 do porozumienia nr 5/P/ZD/17 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Cedynia.
 17. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozpatrzenia wniosku Pracowni Projektowej PROMIT Robert Mituta w sprawie zmiany terminu zakończenia umowy na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Jaśminowej do rzeki Tywa.
 18. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami dot. rozpatrzenia wniosku firmy Usługi Konsultingowo-Inżynierskie Łukasz Szawaryński w sprawie zmiany terminu zakończenia umowy na wykonanie projektu przebudowy ulicy Krasińskiego w Gryfinie.
 19. Wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami w/s wyrażenia zgody na zlecenie wykonania poprawy systemu odwodnienia ulicy Mickiewicza w Chojnie.
 20. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w/s zmiany uchwały nr 451/2013 Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego do spraw realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
 21. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie w/s zwiększenia planu finansowego wydatków jednostki na 2017 r.
 22. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie w/s zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 23. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie w/s zmiany planu wydatków budżetowych jednostki na 2017 r.
 24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 25. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w/s sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 494/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 rok oraz zmiany uchwały w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok.
 26. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.

data opublikowania: 2017-12-20 11:17:53
data ostatniej aktualizacji: 2017-12-20 11:17:53

Strona odwiedzona 149 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.