Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 14/2014
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2014-02-20

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla poszczególnych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk na których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego

Na podstawie art. 2376, 2377§ 1, 2378 oraz 2379§ 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; zm. Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz.668 i Nr 113, poz.717, z 1999 r. Nr 99, poz.1152, z 2000 r. Nr 19, poz.239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz.1127 i Nr 120, poz.1268, z 2001 r. Nr 28, poz.301, Nr 52, poz.538, Nr 99, poz.1075, Nr 128, poz.1405, Nr 154, poz.1805, Nr 11, poz.84, Nr 111, poz.1194 i Nr 123, poz.1354, z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 196, poz.1660, Nr 135, poz.1146, Nr 199, poz.1673 i Nr 200, poz.1679, z 2003 r. Nr 166, poz.1608 i Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 99, poz.1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz.610, Nr 86, poz.732 i Nr 167, poz. 732, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 oraz Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 908 i poz. 1110, z 2013 r. poz. 2, poz. 675, poz. 896 i poz. 1028) w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595; zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz stanowisk pracy wraz z tabelą środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego wymaganych do stosowania na poszczególnych stanowiskach pracy, stanowiących załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego.
 2. Z dniem 1 stycznia każdego roku ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego ulega podwyższeniu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla poszczególnych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk na których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego, zmienione Zarządzeniem Nr 62/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 18 września 2007 r., Zarządzeniem Nr 72/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 października 2007 r., Zarządzeniem Nr 81/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 listopada 2007 r., Zarządzeniem Nr 13/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 marca 2008 r., Zarządzenie Nr 8/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 9 lutego 2009 r. oraz Zarządzenia Nr 65/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 czerwca 2012 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
Wojciech Konarski

data opublikowania: 2014-03-11 13:44:54
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-11 13:44:54

Strona odwiedzona 475 razy
Inf. przygotowana przez: Ewa Dobosiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.