Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 18/2014
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2014-03-13

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 89/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wyboru przedstawiciela załogi reprezentującego przed pracodawcą pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz określenie jego kompetencji

Na podstawie art. 23711a ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; zm. Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz.668 i Nr 113, poz.717, z 1999 r. Nr 99, poz.1152, Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz.239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz.1127 i Nr 120, poz.1268, Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz.301, Nr 52, poz.538, Nr 99, poz.1075, Nr 128, poz.1405, Nr 154, poz.1805, Nr 11, poz.84, Nr 111, poz.1194 i Nr 123, poz.1354, Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 196, poz.1660, Nr 135, poz.1146, Nr 199, poz.1673 i Nr 200, poz.1679, Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz.1608 i Nr 213, poz.2081, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 99, poz.1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz.610, Nr 86, poz.732 i Nr 167, poz. 732, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241i Nr 219, poz. 1704, Dz. U. z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 oraz Nr 254, poz. 1700, Dz. U. z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378, Dz. U. z 2012 r. poz. 908 i poz. 1110, Dz. U. z 2013 r. poz. 2, poz. 675, poz. 896 i poz. 1028, Dz. U. z 2014 r. poz. 208) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U z 2012 r.; zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 592, poz. 908 i poz. 1456 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 747 i poz. 1645) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 89/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wyboru przedstawiciela załogi reprezentującego przed pracodawcą pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz określenia jego kompetencji zmienionym Zarządzeniem Nr 81/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 września 2008 r., Zarządzeniem Nr 30/2011 z dnia 23 marca 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 106/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 października 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. Powołuje się Komisję Skrutacyjną w celu przeprowadzenia wyborów przedstawiciela załogi reprezentującego pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie w składzie:
  1. Katarzyna Stalinger - Przewodnicząca Komisji,
  2. Sylwia Cieśla - Członek Komisji,
  3. Agata Bazydło - Członek Komisji."

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
Wojciech Konarski

data opublikowania: 2014-03-13 10:50:18
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-13 10:50:18

Strona odwiedzona 506 razy
Inf. przygotowana przez: Ewa Dobosiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.