Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 19/2014
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2014-03-13

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2012 r.; zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 592, poz. 908 i poz. 1456 oraz Dz. U. z 2013 r. poz.747 i poz. 1645) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "4. W przypadku wykazania w oświadczeniu dochodów przekraczających kwotę 2700 zł na osobę w rodzinie, osoba uprawniona nie jest zobowiązana do składania zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni".
 2. § 19 skreśla się ust. 4.
 3. § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Wysokość dopłat do wycieczek organizowanych przez pracodawcę ustala się wg zasad określonych w załączniku nr 11".
 4. § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dopłata do wypoczynku we własnym zakresie przysługuje pracownikowi raz w roku pod warunkiem wykorzystania urlopu w wymiarze 14 dni kalendarzowych z zastrzeżeniem ust. 4
 5. w § 20 dodaje się ust 4 w brzmieniu: "4. Dopłata do wypoczynku we własnym zakresie nie przysługuje pracownikowi, który w danym roku korzystał z wycieczki organizowanej przez pracodawcę i jej kwota przekroczyła wartość wypoczynku we własnym zakresie".
 6. w § 20 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "W przypadku gdy dopłata do wycieczki organizowanej przez pracodawcę jest niższa od przysługującej dopłaty do wypoczynku we własnym zakresie, pracownik otrzymuje różnicę tej kwoty.
 7. § 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Uprawniony do otrzymania pomocy rzeczowej wskazanej w ust. 1 pkt 3 w przypadku dochodu na osobę w rodzinie powyżej 2700 zł zobowiązany jest uiścić dopłatę w kwocie 2 zł do każdej otrzymanej paczki".
 8. załącznik nr 4, 5, 7 i 11 otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2014-03-13 11:00:19
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-13 11:00:19

Strona odwiedzona 476 razy
Inf. przygotowana przez: Ewa Dobosiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.