Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 27/2014
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2014-03-31

w sprawie powołania komisji do wyłączania materiałów zasobu z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przekazywania ich do właściwych archiwów państwowych

Na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 3 w zw. z art. 7 d pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287; zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 829 i 1635) oraz § 27 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 05 września 2013 Roku w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do wyłączania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przekazywania ich do właściwych archiwów państwowych w składzie:

 1. Grzegorz Downar - Przewodniczący Komisji
 2. Wojciech Kowalski - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Marian Gąciarz - Członek Komisji
 4. Magdalena Florczak - Członek Komisji
 5. Elżbieta Litwiniuk - Członek Komisji
 6. Monika Kowalska - Członek Komisji

§ 2. Komisja w składzie co najmniej trzyosobowym, nie rzadziej niż raz w roku, przeprowadzi ocenę przydatności użytkowej materiałów zasobu.

§ 3. Wyniki oceny, o której mowa w § 2, komisja utrwala w formie protokołu, który zawiera:

 1. skład komisji;
 2. wykaz materiałów zasobu, które w ocenie komisji utraciły przydatność użytkową, albo stwierdzenie, że komisja nie zidentyfikowała materiałów zasobu, które utraciły przydatność użytkową;
 3. miejsce i datę sporządzenia protokołu;
 4. podpisy członków komisji.

§ 4. Wykaz, o którym mowa w § 3 pkt 2, zawiera:

 1. identyfikator ewidencyjny materiału zasobu;
 2. nazwę lub opis materiału zasobu;
 3. uzasadnienie utraty przydatności użytkowej materiału zasobu;
 4. oznaczenie kategorii archiwalnej materiału zasobu.

§ 5. Klauzula wyrażająca akceptację ustaleń komisji, zamieszczona na protokole i podpisana przez osobę reprezentującą organ prowadzący zasób, stanowi podstawę do wyłączenia materiałów zasobu z zasobu z dniem podpisania tej klauzuli oraz zamieszczenia na tym materiale lub dołączenia do niego klauzuli o treści: "Materiał został wyłączony z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu ...".

§ 6. Przekazanie do archiwum państwowego wyłączonych z zasobu materiałów zasobu odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
Wojciech Konarski

data opublikowania: 2014-04-02 13:34:45
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-02 13:34:45

Strona odwiedzona 542 razy
Inf. przygotowana przez: Barbara Krygiel
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.