Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 77/2014
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2014-10-01

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie oraz zarządzenia Nr 76/2014 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.330; zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768, poz. 1100) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 9/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie załącznik Nr 2 do instrukcji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W zarządzeniu Nr 76/2014 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) w § 5 dodaje się ust. 4-5 w brzmieniu:
"4. Ilekroć w instrukcji jest mowa o fakturze VAT lub korekcie faktury VAT dotyczy to faktury lub korekty faktury, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
5. Nie dłużej, niż do 30 września 2014 r. można stosować § 25 ust. 2 pkt 2 instrukcji.".

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu, kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, w zakresie sporządzania, kontroli i obiegu dowodów księgowych dotyczących środków budżetowych ujętych w planie finansowym Starostwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2014-10-09 13:35:01
data ostatniej aktualizacji: 2014-10-09 13:35:01

Strona odwiedzona 544 razy
Inf. przygotowana przez: Janina Niwa
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.