Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 108/2014
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2014-12-10

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert na "Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1522)"

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) zarządzam co następuje;

§ 1. Powołuję się Komisję do przeprowadzenia oceny złożonych ofert na "Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1522)", zwaną dalej Komisją, w składzie:

 1. Aneta Płóciennik - Śmiałkowska - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu - Przewodniczący Komisji,
 2. Stojan Diakowski - Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów - Członek Komisji.
 3. Wojciech Jankowski - Inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu - Członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji należy:

 1. Sprawdzenie pod względem formalnym ofert złożonych na "Zakup wraz z sukcesywną dostawą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie tablic rejestracyjnych wszystkich rodzajów wykonanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1522)",
 2. Ocena zaproponowanych warunków wykonywania zadania określonego w ust. 1,
 3. Przygotowanie sprawozdania po dokonaniu oceny złożonych ofert i przedłożenie sprawozdania Staroście Gryfińskiemu, jako materiału pomocniczego dla wyznaczenia przedsiębiorcy wykonującego zadanie, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Komisja ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania zadania, o którym mowa w § 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

data opublikowania: 2014-12-10 14:30:16
data ostatniej aktualizacji: 2014-12-10 14:30:16

Strona odwiedzona 412 razy
Inf. przygotowana przez: Aneta Płóciennik-Śmiałkowska
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.